خدمات بیمه میهن

انتخاب مطمئن ……….. آرامش خاطر سهامی عام) نمایندگی بیابانی (کد۲۵۷۲) طرح تخفیف بیمه های آتش سوزی و زلزله تعهدات طرح ساختمان ۲۰۰ میلیون تومان اثاثیه ۸۰ میلیون تومان  سرقت ۵ میلیون تومان  بدنه خودرو ۴۰ میلیون تومان هزینه پزشکی سه نفر ۶ میلیون تومان  هزینه اجاره و اسکان موقت ۱۰ میلیون تومان  مسئولیت در قبال […]

انتخاب مطمئن ……….. آرامش خاطر

سهامی عام) نمایندگی بیابانی (کد۲۵۷۲)

طرح تخفیف بیمه های آتش سوزی و زلزله

تعهدات طرح

ساختمان ۲۰۰ میلیون تومان

اثاثیه ۸۰ میلیون تومان

 سرقت ۵ میلیون تومان 

بدنه خودرو ۴۰ میلیون تومان

هزینه پزشکی سه نفر ۶ میلیون تومان

 هزینه اجاره و اسکان موقت ۱۰ میلیون تومان

 مسئولیت در قبال همسایگان ۱۵میلیون تومان 

هزینه پاکسازی ۱۵ میلیون تومان

حق بیمه سالانه فقط ۱۷۳٫۰۰۰ تومان

پوشش های طراح

آتش سوزی – صاعقه – انفجار – زلزله – سیل – طوفان – خسارت ناشی از برف و باران – سرقت – بدنه خودرو

صدور اقاساطی بیمه ثالث

۸۵ در صد تخفیف ویژه ی بیمه ی بدنه

خودرو های سواری ۱۰۰ میلیونی فقط ۳۹۳٫۰۰۰ تومان

خودرو های سواری ۲۰۰ میلیونی فقط ۷۸۵٫۰۰۰ تومان

 خودرو های سواری خارجی ۱ میلیاردی فقط ۳۰۰۰٫۰۰۰ تومان

 خودرو های سنگین ۳ میلیاردی فقط ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

تلفن تماس

۰۵۱۵۲۵۴۶۱۳۰

۰۹۱۵۳۲۸۸۱۳۰

مرکز پرداخت خسارت : مشهد- معلم ۲۳ نبش عدل ۳۰ 

تربت جام- بلوار امام خمینی- بین امام خمینی ۵۴ / ۵۶ ، بیمه مهن طبقه اول