اتفاقی غیر منتظره که به خشکسالی در تربت جام ختم شد

خشکسالی چیست  به دورهٔ کم ‌آبی اصطلاحا خشکسالی می گویند. طی آن یک بخش و یا منطقه در ذخیره منابع آبی خود دچار کمبود می شود. این اتفاق یعنی خشکسالی در شهر تربت جام نیز مشاهده میشود که در این مقاله در این مورد صحبت کنیم. دوره ی  کم ‌آبی نسبت به یک منطقه و بخش  […]

خشکسالی چیست 

به دورهٔ کم ‌آبی اصطلاحا خشکسالی می گویند. طی آن یک بخش و یا منطقه در ذخیره منابع آبی خود دچار کمبود می شود. این اتفاق یعنی خشکسالی در شهر تربت جام نیز مشاهده میشود که در این مقاله در این مورد صحبت کنیم. دوره ی  کم ‌آبی نسبت به یک منطقه و بخش  مخصوص و ویژگی ‌های متنوع و متفاوت آن سنجیده می ‌شود.

اثرات عجیب خشکسالی دورهٔ امتداد خشکی و یا به اصطلاح دیگر خشکسالی می‌تواند. مدت زمان متغیری از چند ماه تا چندین سال داشته باشد. طور کلی از نظر دانشمندان و علم واژه ی دقیق تر و مناسب تر از خشکسالی، ( کم آبی ) می باشد.  خشکسالی یک حالت طبیعی و مستمر از یک اقلیم می باشد. اما بسیاری از انسان ها آن را واقعه ای تصادفی و کمیاب تصور می کنند. پدیده خشکسالی به طور معمول در همه منطقه های اقلیمی رخ می دهد ، اما باید بدانید که مشخصات آن از یک منطقه به منطقه دیگر کاملا متفاوت است. این پدیده یک اختلال موقتی می باشد و با خشکی تفاوت بسیار دارد.

برای این واژه تعاریف متعددی ارائه شده است. اما در کل این پدیده حاصل کمبود بارش در یک مدت زمان مستمر یک فصل و یا غیره می باشد. این کمبود بارش موجب می شود. برای بعضی از فعالیت ها ، بخشها و گروه ها و یا یک بخش از محیط زیست دچار نقصان کم آبی شود. 

خشکسالی خراسان رضوی

با توجه به بارندگی شدید و بعضا مطلوبی که در سال های پیشین (۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) اتفاق افتاد. برخی از این باران ها منجر به وقوع سیلاب هایی در اکثر استان ها شد. اساس تفکرات و پیش بینی های آب و هوایی بر این بود که به پایان خشکسالی رسیده ایم. اما بارش کم زمستان گذشته و خشکی بهار سال جاری بر بازگشت خشکسالی که هنوز به طور کامل نرفته بود. در کشور و به خصوص در خراسان رضوی و تربت جام اشاره می کند. طبق بررسی ها و اطلاعات مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی ، با این که ۲ سالی اخیر پر بارش بوده است. خشکسالی هنوز در ایران وجود دارد و قصد رها کردن کشور را ندارد.

زیرا طبق این اطلاعات باید به فکر راه چاره ای برای ایستادگی در برابر این پدیده اقلیمی طبیعی. خشکسالی باشیم زیرا این پدیده نه تنها در خراسان رضوی بلکه در کل کشور به تمامی ابعاد چرخه ی طبیعت و حیات انسان. در تمامی حوزه ها از جمله سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و همچنین فرهنگی تاثیرات بسیار عمیق و مقاوم دارد. طبق بررسی ها و جمع آوری و ثبت آمار ها به وسیله مرکز ملی پایش خشکسالی در سال گذشته با اینکه تمامی مناطق و بخش های کشور به خشکسالی دچار بودند. حجم بارش های ثبت شده در همه مناطق ایران زمین، از میانگین بلند مدت حدود ۱۰۰ درصد کمتر بوده است.

اثرات عجیب خشکسالی

اطلاعات به دست آمده ای که در بالا ذکر شد. نشان دهنده این است که در سال گذشته در اکثر مناطق ایران و خراسان رضوی به طور تقریبی هیچ بارشی تحت تاثیر نزولات آسمانی صورت نگرفته است. همچنین بارندگی اندکی که در ۴۰ روز بهار امسال صورت گرفت نیز مهر تاییدی است. بر موضوع ادامه پیدا کردن سیر به شدت نزولی بارش باران و همچنین ادامه ی خشکسالی.

اگر چه در میان این اخبار و وضعیت خراسان رضوی و تربت جام که از آب و هوای خشک و نیمه خشک برخوردار است. در این دو سال اخیر پس از گذشت هفده سال خشکسالی بارندگی خوبی را تجربه کرد. اما در سال جاری در این شرایط ذکر شده که بارشی نیز اعلام نشده است. برای بار دیگر به بحران خشکسالی دچار شد و عواقب و تاثیرات این خشکسالی در تربت جام و خراسان رضوی قابل رویت است.

در خراسان رضوی طبق گفته های مدیر کل هواشناسی خراسان ما با کاهش ۶۷ درصدی بارش باران و برف در این استان نسبت به میانگین بارش. سال های اخیر روبرو هستیم. او افزود که به جز منطقه کوه سرخ تمامی مناطق دیگر نسبت به میانگین آماری با کاهش بارندگی مواجه هستند. این یکی از اثرات عجیب خشکسالی میتواند باشد. 

اثرات عجیب خشکسالی(اقلیم)

بررسی کردن و جمع آوری اطلاعات درباره تاثیرات منفی تغییر اقلیم در ازدیاد و فراوانی خشکسالی. یک بخش و یا استان به دلیل نقش موثر و حیاتی آب در زندگی ما از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار می باشد.

در اینجا به بررسی اثر های تغییرات اقلیمی بر  وضع خشکسالی استان خراسان  رضوی به  ویژه شهرستان تربت جام. در طی ۲۰ سال پیش رو توسط شاخص های خشکسالی DI  و بارش های استاندارد شده SPI میپردازیم. به صورت متوسط در تمامی ایستگاه های هواشناسی (سینوپتیک) در ۷۵ درصد ماه ها در ده سال اول و در ۷۷ درصد ماه ها در ده سال دوم دوره زمانی پیش بینی. افزایش بارش را در پیش رو خواهیم داشت.

اثرات عجیب خشکسالی این نتیجه های به دست آمده  نشان می دهد. این دو شاخص هم خوانی و برابری تقریبا خوبی با یکدیگر دارند. طی ۲۰ سال آینده خشکسالی در اکثر ایستگاه های سینوپتیک و در بیشتر سال ها کاهش خواهد یافت. استثنای ایستگاه (تربت جام) که به دلیل افزایش (ساعت آفتابی) و در نتیجه کاهش بارندگی. چیزی که نشان می دهد افزایش خشکسالی است .