حضور آقای کشتمندی در مسابقات فوتبال زمین خاکی

جناب آقای بشیر کشتمندی کارشناس مسئول محترم تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان تربت جام حضور جنابعالی در مسابقات فوتبال زمین خاکی چشمه گل و توجه جنابعالی به فوتبال و فراموش نکردن این قشر بی ادعا پس از قبول مسئولیت در آموزش و پرورش ما را بسیار خوشحال کرد. و قرار گرفتن در آنسوی […]

فوتبال زمین خاکی

جناب آقای بشیر کشتمندی کارشناس مسئول محترم تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان تربت جام
حضور جنابعالی در مسابقات فوتبال زمین خاکی چشمه گل و توجه جنابعالی به فوتبال و فراموش نکردن این قشر بی ادعا پس از قبول مسئولیت در آموزش و پرورش ما را بسیار خوشحال کرد. و قرار گرفتن در آنسوی میز باعث نشد رشته اول ورزشی و فعالان این رشته رافراموش کنید.

این مهم و شانه به شانه شدن جنابعالی با فوتبالی ها در شرایط فعلی مسلما ما را به تعامل با جنابعالی و مجموعه تحت مدیریت شما جهت پویاتر شدن فوتبال و فوتسال امیدوارتر کرد گرچه همکاری های قبلی با شما برای ما بسیار مفید بوده و لطف شما بخصوص به فوتسال فراموش شدنی نیست.

امیدواریم با توجه به لیاقت و پشتکار و تعامل جنابعالی با تمام اقشار ورزشی حتی خارج از حیطه وظایف شما هرچه سریعتر پله های ترقی را طی کرده و شما را در مسئولیت های مهم تر ورزشی ببینیم تا علاوه بر محصلان مستعد تمام ورزشکاران شهرستان از تلاش ها و زحمات شما فیض ببرند.

فوتبال زمین خاکی

روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان تربت جام