مسابقه ی دلنوشته به مردم فلسطین نویسنده مـسـعـود لڪزایی

سـلام به فـلسطیـن سـلام بـه بـیت الـمقدس سـلام بـه سـرزمـین زیـتون سـلام بـه طـور سـینا سـلام بـه قـبه الـصخره سـلام بـه عـبادتگـاه داود سـلام بـه عـبادتگاه سـلیمان سـلام بـه عـبادتگـاه مـوسی سـلام بــانـیان تـو ابـراهیـم و اسـحاق سـلام بـه مـحل عــروج خـیر الـبشر و سـلام بـه تـو ای قـلب تـپـنده جـهان اسـلام ســلامی بـه گــرمای […]

سـلام به فـلسطیـن سـلام بـه بـیت الـمقدس سـلام بـه سـرزمـین زیـتون سـلام بـه طـور سـینا سـلام بـه قـبه الـصخره سـلام بـه عـبادتگـاه داود سـلام بـه عـبادتگاه سـلیمان سـلام بـه عـبادتگـاه مـوسی سـلام بــانـیان تـو ابـراهیـم و اسـحاق سـلام بـه مـحل عــروج خـیر الـبشر و سـلام بـه تـو ای قـلب تـپـنده جـهان اسـلام ســلامی بـه گــرمای خـورشـید تـابنده ات سـلام بـه تو ای مـهد تـوحـید ای مـهد نــبوت ای مـیعادگـاه عـاشقان الـهـی ای سـرزمین مـردان و زنـانی هـم چـو شـیر چـه بگــویم نـزد تـو اصـلا چـه مـیتوانم بگـویم! مگـر مـی شود فـریاد زنان وڪودڪان ڪه فـریاد وا مـسلـماه سر مـی دهـند را نـشنید! مـگر مـی شـود نـاله مـادرانی ڪه فـرزندان خــود را در ڪسری از ثـانیه از دسـت مـی دهـند را نشـنید! مـگر مـی شـود صـدای شـڪستن شـاخه هـای درخــتان زیـتونت را نــشنید! مگـر مـی شـود فـریاد مـسجـد الاقـصی را ڪه هـمـه روزه صـهیونیست ها بـا حــظورشان او را مـی آزارند را نـشنید! آری‌ بـه خـدا قـسم همـه ی ایـنها شـنـیده مـی شود پـس گـوش ڪن با جـان و دل گـوش ڪـن ای عـرب ای فــارس ای تـرڪ ای بـلوچ ای ڪرد ای مـسلمانان!خوب گـوش ڪـن و نـدای ربـانی آن را هم چـون امـیرالمومنـین عــمر رضـی الله عـنه و صلاح الـدین ایـوبی رحـمه الله از وجـودت لـبیڪ گـو و به گـفـته مـولانا اقـبال لاهـوری : عـصر خـود را بنگــر ای صـاحب نـظر ! دربـدن بـاز آفــرین روح عمر؛ بـه امــید آزادی تـمام فـلسطـین از چـنگ اشـغالگـران.

نویسنده : مـسـعـود لڪزایی

برای مشاهده نتایج نهایی کلیک کنید

 

[poll id=”18″]