• تاریخ : پنج شنبه - ۱۷ - آذر - ۱۴۰۱
 • ساعت :

  آمار تربت جام

  دلیل عجیبی که باعث نام گذاری شهر تربت جام شد
  2021/24/04

  دلیل عجیبی که باعث نام گذاری شهر تربت جام شد

  شهر تربت جام تربت جام یکی از شهرستان های خراسان رضوی است ، مساحت این شهرستان ۸۱۸۴ کیلومتر مربع است که در شرق خراسان قرار دارد. این شهرستان از سمت شمال به مشهد و از مشرق به رودخانه هریر رود و ادامه آن در جنوب مرز افغانستان و شهرستان تایباد و از مغرب به شهرستان […]

  تربت جام در موقعیت جغرافیایی خاص

  تربت جام در موقعیت جغرافیایی خاص

  موقعیت جغرافیایی تربت جام نام یکی از بخش های هفت گانه شهر مشهد مقدس است . مساحت شهرستان تربت جام ۸۱۸۴ کیلومتر مربع است که در شرق خراسان قرار دارد. این شهرستان از سمت شمال به مشهد و از مشرق به رودخانه هریر رود و ادامه آن در جنوب مرز افغانستان و شهرستان تایباد و […]

  برو بالا