• تاریخ : یکشنبه - ۶ - فروردین - ۱۴۰۲
 • ساعت :

  این روزها سخت گرفتار تمرینم

  این روزها سخت گرفتار تمرینم
  2021/30/03

  این روزها سخت گرفتار تمرینم

  این روزها سخت گرفتار تمرینم ،تمرین بی مهری میخواهم مثل رستم باشم مهرم نرود سمت سهراب برادران یوسف را ک به یاد داری میخواهم سنگ تراز آنان شوم یا ماهی افتاده بر خاک را دیده ای زل زنم بر تقلاهایش بی رمق نگاهش کنم تا جان دهد این نبوده ام ها! شده ام یعنی میخواهم […]

  برو بالا