• تاریخ : یکشنبه - ۶ - فروردین - ۱۴۰۲
 • ساعت :

  این روزها

  این روزها سخت دلگیرم
  2021/27/03

  این روزها سخت دلگیرم

  این روزها سخت دلگیرم ته دلم پراز کینه شده اما خم به ابرویم نمی آورم هرچه را ک روح بازی کردم همه اش را جار زدن جوری روزگار زیرگوشم زده است ک نمیدانم چه برسرم آمده است مات دور ورم شده ام باهرکی میخندم یاد زجه های خنجرهایش میوفتم بی خبران نمیدانند ولی من دیده […]

  برو بالا