• تاریخ : یکشنبه - ۶ - فروردین - ۱۴۰۲
 • ساعت :

  شعر و ادب

  این روزها سخت دلگیرم
  2021/27/03

  این روزها سخت دلگیرم

  این روزها سخت دلگیرم ته دلم پراز کینه شده اما خم به ابرویم نمی آورم هرچه را ک روح بازی کردم همه اش را جار زدن جوری روزگار زیرگوشم زده است ک نمیدانم چه برسرم آمده است مات دور ورم شده ام باهرکی میخندم یاد زجه های خنجرهایش میوفتم بی خبران نمیدانند ولی من دیده […]

  این روزها به طور عجیبی خسته ام انقدر خسته…

  این روزها به طور عجیبی خسته ام انقدر خسته…

  این روزها به طور عجیبی خسته ام انقدر خسته ک حوصله ی اشک های مزاحم را روی گونه ام ندارم گیچ خوابم بهت زده ی همه ی دنیا همه ی اتفاقات ریزو درشت روزگارم را دوره میکنم آخ نمیدانی چه بی مهری ها ک نکردن آخ نمیدانی چگونه دلی را ک دودستی تقدیمشان کردم چه […]

  برو بالا