• تاریخ : یکشنبه - ۶ - فروردین - ۱۴۰۲
 • ساعت :

  قلب قدیم

  قرن جدید و قلب قدیم
  2021/30/03

  قرن جدید و قلب قدیم

  قرن جدید و قلب قدیم چه فرقی به حالمان میکند یک ساعت هم ک جلوتر برویم زودتر شب شود شب؟؟! باغروبش چه کنیم صبح شود حول همان روزهای گذشته خب با طلوعش چه کنیم؟قراضهو کهنه نشدیم اما جاماندیم در ۱۰۰سال قبل دل فرسوده نشدیم اما به گمانشان دیگه عمر مفیدمان سرآمده بود و سربارشدیم میبینی […]

  برو بالا