• تاریخ : یکشنبه - ۶ - فروردین - ۱۴۰۲
 • ساعت :

  مدام هی بادلم کلنجارمیروم

  مدام هی بادلم کلنجارمیروم
  2021/31/03

  مدام هی بادلم کلنجارمیروم

  مدام هی بادلم کلنجارمیروم هی جانش میدهم و آب میشوم تاکه سد راه دلم باشم زبون بسته دارد لال میشود هی سرکوبش کنم ک مبادا حرفی زند هی گوشه گیر شود و هی من داد بزنم کودک دلم جلوی چشمانم آب میشود شبها چشم میدوزد به جاده ی بی انتها با زمزمه ی لبهایش دلش […]

  برو بالا