• تاریخ : سه شنبه - ۱۵ - آذر - ۱۴۰۱
 • ساعت :

  مسابقه ی دلنوشته

  مسابقه ی دلنوشته به مردم فلسطین نویسنده مـسـعـود لڪزایی
  2021/28/05

  مسابقه ی دلنوشته به مردم فلسطین نویسنده مـسـعـود لڪزایی

  سـلام به فـلسطیـن سـلام بـه بـیت الـمقدس سـلام بـه سـرزمـین زیـتون سـلام بـه طـور سـینا سـلام بـه قـبه الـصخره سـلام بـه عـبادتگـاه داود سـلام بـه عـبادتگاه سـلیمان سـلام بـه عـبادتگـاه مـوسی سـلام بــانـیان تـو ابـراهیـم و اسـحاق سـلام بـه مـحل عــروج خـیر الـبشر و سـلام بـه تـو ای قـلب تـپـنده جـهان اسـلام ســلامی بـه گــرمای […]

  برو بالا