• تاریخ : دوشنبه - ۷ - فروردین - ۱۴۰۲
 • ساعت :

  مکمل ترین مجموعه نرم افزار مجتمع آموزش عالی تربت‌جام

  2022/19/02

  مهم ترین اخبار مجتمع آموزش عالی تربت‌ جام

  مقدمه دانشگاه  و مجتمع آموزش عالی تربت‌جام را در واژه نامه های معتبر این گونه معرفی نموده اند : اساسی به منظور آموزش عالی که سه خصوصیت اصلی و مهم را دارا است : دانشکده‌هایی در رشته‌های مختلف به منظور کسب علم حقوق و مزایایی به منظور آموزش استادها و دانشجوها مقام های آموزشی که […]

  برو بالا